Bredspackling

PROFFSMÅLERI
En arbetare som håller på med bredspackling
En arbetare som håller på med bredspackling

Bredspackling avgör resultatet

Det krävs ett ordentligt förarbete när man ska måla eller tapetsera en vägg. Att bredspackla innebär att spackla hela väggarna från golv till tak. För att understryka är bredspackling en viktig del av förarbetet som skapar en helt jämn yta. Det är inte helt enkelt att bredspackla. Det som skiljer en professionell målare från resterande är att en professionell lägger cirka 80% av tiden till förarbetet för att få ett så bra underlag som möjligt. På så vis blir det ett professionellt resultat.

Låt oss bredspackla

Förutom kunskap och rätt teknik till bredspackling behövs även massor av redskap. Självklart behövs en stor burk med spackel och en bredspackel, men även några mindre spacklar. Anledningen är att komma åt mindre ytor och glipor som behöver extra omvårdnad. Dessutom behövs en tång till att ta bort spikar, en stålskrapa till tapetrester, ett slipverktyg samt täckpapp för att skydda golvet. Det är inte många som har alla redskap som krävs. Genom att anlita oss får du garanterat ett slipande slätt resultat.

En arbetare som håller på med bredspackling